God zij met ons Suriname, in de Schaduw van het 8 December Strafproces (God is with us Suriname, in the Shadow of the December 8 Murder Trial)